שַׁלְשֶׁלֶת f. (שִׁלְשֵׁל II) chain. Kel. XIV, 3. Y. Taan. II, 65ᵈ הריני עושה לה ש׳ … השַׁלֶּשֶׁת וכ׳ I will make a chain for it (the key), so that if its gets lost, the chain will point it out. Y. Succ. V, end, 55ᵈ; Cant. R. to V, 5 יוחסין(ה) ש׳, v. יוֹחָס; ib. introd. שלשת יוחסין. Num. R. s. 97 והש׳ באה כך thus the genealogical chain is continued. Num. R. s. 48 צפה נח (ש)ש׳ האבות וכ׳ Noah foresaw that the genealogical chain of the patriarchs would begin with him (Shem); a. fr.—Pl. שַׁלְשְׁלָאוֹת, שַׁלְשְׁלָיוֹת. Sabb. 89ᵇ, v. רָאָה I. Y. Keth. II, 26ᵈ; Y. Gitt. III, 45ᵃ top (among the appurtenances of a siege). Erub. 58ᵃ; a. fr.