צָפְנַת pr. n. f. Tsaf’nath. Gitt. 58ᵃ צ׳ בת פניאל שמה her name was Ts., daughter of Peniel; צ׳ שהכל צוֹפִין ביופיה she was named Ts. (the bright), because all looked at her beauty.