צֶבֶר m. (preced.) heap, pile. Ruth R. end, v. כָּבַר. Y. Sabb. IV, 7ᵃ top צ׳ של קורות; Ohol. III, 7 Var., v. סַוָּאר.—Pl., v. צִיבּוּר