פָּלַט (b. h.) [to break through,] 1) to discharge, vomit, give out. Y. B. Kam. I, 2ᵇ top [read:] היתה מהלכת ופוֹלֶטֶת על עשבים if the animal walked and discharged on plants. Ter. X, 11; Ḥull. 110ᵇ, v. בָּלַע. Ber. III, 6 שפָּלְטָה שכבת וכ׳ who discharged the (conceived) semen virile. Pes. 118ᵇ פְּלוֹט אותן ליבשה throw their bodies out on the dry land; a. fr. —2) to escape, be spared. Nidd. 61ᵃ (ref. to הפליט, Gen. XIV, 13) זה עוג שפ׳ מדור וכ׳ that was Og who escaped the fate of the generation of the flood. Num. R. s. 9 לא פָלְטוּ did not escape (punishment); a. fr.—V. פָּלֵט.—3) to save. Pirké d’R. El. ch. XXVII ופְלָטוֹ הק"בה מידו and the Lord saved him from his (Samael’s) power. Snh. 19ᵇ (ref. to פלטיאל, II Sam. III, 15) שפלטו אל מן וכ׳ for God saved him from sin; a. e. —4) to tear off, detach. Ḥull. 121ᵃ בשר שפְּלָטַתּוּ סכין flesh which the knife has taken off, i.e. which came off in flaying, v. מוּרְדְּקָא; ib. מקצתו פלטתו חיה an animal tore one portion of the flesh off; ib. 124ᵃ; a. e.
    Nif. - נִפְלָט,
    Hithpa. - הִתְפַּלֵּט to be saved. Tanḥ. Sh’moth 17 ויִתְפַּלֵּט ממנו וכ׳ and Noah and his children shall be saved from it (the flood).