עָאן f. = h. צֹאן, small cattle, sheep. Targ. Job I, 3 (ed. Wil. עָן). Ib. XLII, 12; a. fr.—V. עָן.—Cant. R. to III, 6 ע׳ אוחרי more sheep; v. עָן.