עֲדַר I ch. same , to hoe; (of chickens) to pick. Lev. R. s. 25 זיל עֲדוֹר וכ׳ go and pick in thy own dunghill; Yalk. Job 925.
    Pa. - עַדֵּר same. Lev. R. l. c. ומְעַדְּרָה קדמיהון (not ומעדרנה) and she (the mother) picks for them; Yalk. l. c. (not ומעררה).