נטי, נָטָה (b. h.) 1) (cmp. נָטַע) to stretch; to pitch a tent. Yalk. Gen. 67 בתחלה נ׳ אהלה וכ׳ (Gen. R. s. 39 נטע) first he pitched Sarah’s tent &c. —2) to hang over, incline; to decline. Macc. II, 7 ונופו נוֹטֶה, v. נוֹף II; Kidd. 40ᵇ. Ned. IV, 5, a. e. הנוֹטוֹת overhanging fruit. Y. M. Kat. III, 82ᵃ בנוֹטוֹת when one’s mustache hangs over the mouth.—Snh. 6ᵇ להיכן הדין נוטה which way the judgment will incline (in whose favor the verdict will be). Ib. 3ᵇ (ref. to Ex. XXIII, 2) עשה לך בית דין נוטה arrange for thyself a court which can lean towards one side, i.e. of uneven numbers. Gen. R. s. 96, a. fr. נ׳ למות one inclines towards dying, feels death approaching; a. v. fr. —3) to bend, pervert judgment. Mekh. Mishp. s. 20 שמא תאמר … ואיני נוטה את הדין lest you say, I will take a bribe but will not pervert the law.—Part. pass. נָטוּי; f. נְטוּיָה; pl. נְטוּיִים, נְטוּיִין; נְטוּיוֹת a) hanging over, threatening, inclining. Snh. 109ᵃ קיר נ׳ a threatening wall; R. Hash. 16ᵇ; a. e.—Gen. R. s. 49 נ׳ למות, v. supra.—b) spread; pitched. Ohol. VII, 2. Tosef. ib. VIII, 2; a. e.
    Hif. - הִיטָּה 1) (neut. verb) (neut. verb) to incline. B. Mets. 59ᵇ הִיטּוּ כותלי וכ׳ the walls of the school-house bowed (threatening to fall). Ib. ועדיין מַטִּין ועומדין and so they still stand bending over. Ber. 11ᵃ הִטֵּתִי, v. זָקַף. Keth. 84ᵇ; Erub. 46ᵇ מַטִּין one is inclined (in favor of R. Akiba’s opinion), i.e. the presumption is in his favor, opp. הלכה definite decision for general practice. Y. Snh. I, 18ᵃ bot. (ref. to I Kings XXII, 19) אלו מטין לכף זכות וכ׳ these argued in favor, and those against. R. Hash. 17ᵃ ורב חסד מַטֶּה וכ׳ and He who is abundant in kindness inclines (the scales) towards the side of kindness; a. fr. —2) to decline, move sideways. Keth. 10ᵃ a man walking in the dark, ה׳ מצאו פתוח if he moves sideways (towards the door), he finds it open, if he does not (but strikes against the door) &c.—Trnsf. to perform coition without violently tearing the hymen. Ib. —3) (act. verb) to bend; ה׳ דין to wrest judgment. Mekh. l. c. שלא תאמר … אַטֶּה עליו את הדין say not, because he is a wicked man, I will turn the verdict against him. Peah VIII, 9 כל דיין … ומַטֶּה את הדין a judge that takes a bribe and perverts judgment; a. fr. —4) (after Ex. XXIII, 2) to decide by majority (cmp. כָּרַע). Snh. IV, 1 דיני ממונות מטין וכ׳ in civil law a majority of one decides in favor or against (the claimant), ודיני נפשות מטין וכ׳ in criminal law a majority of one decides in favor of the defendant, but for a verdict against the defendant a majority of two is required, v. הַטָּיָה. Mekh. l. c. הרוג על פי מטין put to death on a majority vote; מה עדים … אף מטין בשנים as incriminating witnessess must be two, so must the majority be two.—Part. pass. מוּטֶּה; f. מוּטָּה reclining, bending over. M. Kat. 21ᵃ; Yeb. 103ᵃ בין עומד … בין מ׳ standing, sitting or reclining. Kel. IV, 3; Tosef. Kel. B. Kam. III, 10 היתה מ׳ על צדה וכ׳ if the vessel was misshaped so as to bend sideways like a sedan chair. Ib.; ib. 5 מַטָּה על צדה.—V. מוּטָּה.