נָשָׂא (b. h.; cmp. נָסָה) 1) to lift up, carry. Sot. 35ᵃ נ׳ ארון את נוֹשְׂאָיו the Ark carried its carriers. Ab. ch. VI נוֹשֵׂא בעול וכ׳ helps his brother to bear his yoke. Ber. III, 1 נוֹשְׂאֵי המטה, v. מִטָּה. Meg. 9ᵃ (one of the changes in translating the Bible into Greek) נוֹשֵׂא בני אדם a carrier of men (for חֲמֹר, Ex. IV, 20); a. v. fr.—Pesik. R. s. 6 אני מרומם ונושא את ראשם I will raise and elevate their head; v. infra.—נ׳ כפים, v. כַּף.—נ׳ פנים to lift up the face, to respect, favor, spare, be partial. Ḥag. 14ᵃ (expl. נשוא פנים, Is. III, 3) זה שנוֹשְׂאִין פ׳ לדורו בעבורו he for whose sake his generation is favored in heaven. Sabb. 13ᵇ שלא נ׳ פ׳ לתורה who spared him not for the sake of his scholarship. Yoma 87ᵃ שנָשְׂאוּ לו פ׳ בעה"ז that indulgence was shown him (by the Lord) in this world. Num. R. s. 11 לא אֶשָּׂא פ׳ מפניך shall I not favor thee for thy own sake? Ib. כשם שהם נוֹשְׂאִין לי וכ׳ as they (the Israelites) honor me (by saying grace even after a scanty meal), so do I favor them; a. fr.—נ׳ נפש אל to lift up the soul to, to long for. Midr. Till. to Ps. XXV, 1 למה אתה נושא נפשך אלי why dost thou lift up thy soul to me (why dost thou depend on me)?; Yalk. ib. 701.—נ׳ קרבן to offer up a sacrifice. Ib. 702 אדם חוטא ונושא ק׳ if a man sinned, he offered &c.; Midr. Till. l. c. נושא ומביא ק׳ (corr. acc.)—Part. pass. נָשׂוּא, f. נְשׂוּאָה &c. Ib. עכשו … הרי נפשנו נ׳ לך now that we have no sacrifices, our soul is lifted up to thee. —2) to lift, remove. Pesik. R. l. c. (ref. to the double meaning of נ׳, to raise a. to remove) לכו שְׂאוּ את ראשו go and remove (or lift up) his head; a. fr.—נ׳ עון to forgive. Y. Snh. X, beg., 27ᶜ (ref. to Ex. XXXIV, 7) נושא עוונות אין וכ׳ the text does not say, ‘removing iniquities’, but ‘removing iniquity’, the Lord takes away (from the scales) one bond of man’s sins, and the merits prevail &c.; Y. Peah I, 16ᵇ bot. (corr. acc.); Yalk. Ex. 400; v. שְׁטַר. Pesik. R. s. 45; a. e. —3) to take, esp. נ׳ ונתן to take and give, to deal; to transact, argue. Sabb. 31ᵃ נָשָׂאתָ ונתת באמונה hast thou (while on earth) been dealing honestly? B. Mets. 48ᵃ הנושא ונותן בדברים he who concludes a bargain verbally. Tanḥ. Sh’moth 18 כשם שנושאין ונותנין בהלכה וכ׳ as well as they debate on the law below, so do they above. Ib. שנושאין ונותנין בדין וכ׳ they argue in court, and the Lord argues with them; a. fr. —4) נ׳ אשה, or נ׳ to take a wife into one’s house, to marry. Keth. II, 1 בתולה נְשָׂאתַנִי thou hast married me as a virgin; אלמנה נְשָׂאתִיךְ I married thee as a widow. Yeb. 37ᵇ לא יִשָּׂא אדם וכ׳ one may not marry in one country and go away &c. M. Kat. I, 7 אין נושאין נשים וכ׳ no marriages may take place during the festive week; a. v. fr.—Part. pass. נָשׂוּי (followed by accus.) having married; f. נְשׂוּאָה (followed by ל) being married to; pl. נְשׂוּאִים, … אִין; נְשׂוּאוֹת. Yeb. III, 6 ואחד נ׳ נכרית one of them has married a stranger. Ib. ומתו הנ׳ את האחיות and those brothers who had married two sisters died. Ib. I, 2 (2ᵇ) היתה … נשואה לאחיו Y. ed. (Mish. ed. נשואת, corr. acc.; Bab. ed. נשואות) if his daughter or … was married to &c.; a. fr.—Tosef. ib. VI, 5 נָשׂאוּי.
    Nif. - נִישָּׂא 1) to be lifted up, removed &c. Pesik. R. l. c. כבר … שיִנָּשְׂאוּ את ראשם וכ׳ it had been decreed that their head should be lifted (v. supra): turn its meaning and elevate their head. —2) f. נִישֵּׂאת, נִשֵּׂ׳, נִישֵּׂת, נִיסֵּת to be married. Keth. I, 1 בתולה נ׳ וכ׳ a virgin’s marriage takes place on the fourth day of the week. Ib. V, 2 הגיע … ולא נִשְּׂאוּ if the time set for marriage expired and they were not taken in marriage. Yeb. II, 10 מותרות לִינָּשֵׂא להם they may marry them. Ib. 88ᵇ הרי זו לא תִנָּשֵׂא ואם ניסת וכ׳ she must not marry again, and if she does &c.; Keth. 22ᵇ; a. v. fr.
    Hif. - הִשִּׂיא 1) to lift up, to announce by signals (the New Moon). R. Hash. II, 2, a. e. מַשִּׂיאִין, v. מַשּׂוּאָה. Y. ib. II, 58ᵃ top אין משיאין לילי זמנו we do not raise signals in the night of the regular New Moon (from the 29ᵗʰ to the 30ᵗʰ) &c.; a. fr.—Tosef. ib. II (I), 2 מַסִּיעִין את החדש ed. Zuck. (משיא׳ על, מסיא׳) we signalize the New Moon. —2) to transfer. Deut. R. s. 11 (ref. to ישא, Ps. IXXV, 5) יַשִּׂיא ברכה לאחרים he will bring blessing upon others. —3) to move, remove, pass. Bets. III, 7 מַשִּׂיאָהּ על גבי חברתה he may pass one knife over the other (to whet it). Tosef. Par. X (IX), 3 הִשִּׂיאוֹ לדבר אחר he diverted his mind towards another subject; Ab. Zar. II, 5. Y. ib. II, 41ᶜ bot. היה לו להַשִּׂיאוֹ וכ׳, v. הֶשֵּׂיאָה. —4) to transfer, transcribe, translate. Tosef. Sot. VIII, 6 הִשִּׂיאוּ את הכתב וכ׳ they transcribed the inscription on the stones in seventy languages; Sot. 35ᵇ; Y. ib. VII, 21ᵈ bot. —5) to give away in marriage; to cause to marry. Keth. 111ᵇ כל המַשִּׂיא בתו וכ׳ he who marries his daughter to a scholar. Ib. 67ᵇ top מַשִּׂיאִין את היתומה וכ׳ we must first help the fatherless maiden to marry, and then the fatherless lad. Kidd. 29ᵃ האב חייב … ולהַשִּׂיאוֹ אשה a father is bound to …, and to provide a wife for him; a. fr.
    Hithpa. - הִתְנַשֵּׂא to be raised; to exalt one’s self, to boast. Ab. Zar. 44ᵃ, v. הָלַם. Ber. 63ᵇ להִתְנַשֵּׂא, v. נָבַל; a. e.