נְהוֹר, נְהוֹרָא c. (נְהַר) light; eye-sight. Targ. Job. XVIII, 6. Targ. Prov. IV, 18. Ib. ed. Lag. נוֹהֲרֵיה (oth. ed. נַהֲרֵי). Targ. Ps. XVIII, 29 (ed. Lag. ניהור). Targ. Prov. VI, 23 נוֹהֲ׳; a. fr.—Pes. 2ᵃ (expl. Gen. I, 5) קרייה רחמנא לנ׳ וכ׳ the Lord called the light and appointed it over the service of the day. Ib. 7ᵇ נ׳ דאבוקה torch-light; נ׳ דשרגא candle-light; דנפיש נ׳ טובא whose light is very strong; דזוטר נ׳ טפי whose light is very small (of limited range). Ib. 8ᵃ; Hor. 12ᵃ משיך נְהוֹרֵיה, v. מְשַךְ I. Lam. R. to I, 1 רבתי (חד כות׳ 1) זיתא נ׳ וכ׳ the olive tree (in thy dream) means light &c. Ber. 52ᵇ חדא נ׳ איכא בנורא fire contains only one sort of light. B. Kam. 83ᵇ דילמא נ׳ שקיל מיניה וכ׳ perhaps the law says (Ex. XXI, 24), he deprived him of his eye-sight, let him be deprived of his eye-sight?—Kidd. 24ᵇ נ׳ בריא good (normal) eye-sight, נ׳ כחישא defective sight; a. fr.—[Y. Orl. II, 62ᶜ top נהור אתית, v. נְהַר I.]—סגי נ׳ rich of light, euphem. for blind. Ber. 58ᵃ. Lev. R. s. 34. Y. Peah VIII, end, 21ᵇ, v. infra; a. e.—Pl. נְהוֹרִין, נְהוֹרַיָּא, נְהוֹרֵי. Targ. Gen. I, 14; 16; a. fr.—Ber. l. c. טובא נ׳ איכא בנורא there is a combination of lights in fire, v. מָאוֹר. Pesik. R. s. 21 הא ברייתי לך תרין נְהוֹרִים וכ׳ I created two lights for thee, thy father and thy mother; a. fr.—סגי(א) נהוריא, v. supra. Y. Peah V, end, 19ᵃ (ref. to Prov. XXIII, 10, quot. in Mish. ib. V, 6 עוֹלִים, Ms. M. a. Y. ed. עולם) אלו שירדו מנכסיהן … סַגַּיָּא נ׳ by ‘those going up’ are meant those who went down from their estates (reduced to poverty), as the blind are euphemistically called rich of light. Y. Keth. I, 25ᵃ bot. [read:] כאינשי דצווחין לסמייה סגיא נ׳. Y. Peah VIII, end, 21ᵇ חד דס׳ נ׳ one of the blind men (whom the charitable honored by inviting them to their tables).