נְגַר ch. same 1) to scrape, plane, saw. Targ. Is. X, 16 (ed. Lag. נגד׳; corr. acc.). —2) interch. with נגד) to be prolonged, continue. Targ. Prov. XXVIII, 16 נִיגְּרוּן יומוי (ed. Wil. נגד׳); ib. 2 ניגרון (ed. Wil. נגדון; h. text יאריך). —3) to run along, flow. Targ. Job XL, 23 (ed. Lag. a. oth. נגיד). Targ. Y. Ex. XVI, 21. Targ. Is. VIII, 6 Ar. (ed. נגד׳); a. e.; v. נְגַד.
    Pa. - נַגֵּר 1) to saw. Targ. Is. X, 15 נַגָּרִית ed. Wil. (v. supra). —2) (denom. of נַגְרָא) to bolt. Targ. Jon. II, 7 נַגְּרַת (Bxt. נַגֶּרֶת; ed. Lag. a. oth. נגדת corr. acc.; h. text בְּרִחֶהָ).