מַתְקַל, מַתְקְלָא m. (תְּקַל I) = h. מִשְׁקָל, weight. Targ. Ex. XXX, 34. Targ. Lev. XIX, 35; a. e.—Y. Sabb. XX, 17ᶜ bot. מ׳ זוזא the weight of a Zuz; a. e.—Pl. מַתְקָלִין, מַתְקְלִין, מַתְקְלֵי. Targ. Lev. XIX, 36 (some ed. … קְלָן). Targ. Deut. XXV, 15; a. e.—Bekh. 50ᵃ עשרין מ׳ במתקל דינרא (not במתקלי) twenty times the weight of a (Tyrian) Denar.