מַעֲדֵן II, מַעֲדַנִּים, מַעֲדַנִּין (b. h.; עָדַן) dainties, sweets; מַעֲדַנֵּי עולם the best things in the world. Sot. 9ᵃ; 15ᵇ. Num. R. s. 7 כל מ׳ ע׳ טועמין במן they found in the manna the taste of all the best things &c.—Y. Ber. VI, 10ᵇ top בורא מיני מ׳ the Creator of various kinds of sweet things (fruits &c.). Ib. על הארץ ועל מַעֲדַנֶּיהָ for the land (Palestine) and its good things. Gen. R. s. 67 טעם כל מ׳ שבעולם the taste of all good things in the world; Yalk. ib. 115 מערכים (corr. acc.); a. fr.