מְתַל II, מַתְלָא m. (preced.) 1) = h. מָשָׁל, parable, witty saying, riddle, comparison; by-word. Targ. Prov. I, 6 (some ed. מתלאה, corr. acc.). Targ. O. Deut. XXVIII, 37.—Targ. I Sam. XXIV, 14 (Bxt. מָתְלַיָּא, v. מָתוֹלָא). Targ. Num. XXIII, 7; a. fr.—Y. Dem. I, 21ᵈ top. Pes. 114ᵃ, v. preced.—Gen. R. s. 48, end מ׳ אמר the proverb says; a. fr. —2) plausible reason, v. אֲמַתְלָא. Y. Yoma III, end, 41ᵇ מצאו מ׳ לדבריהן offered good reason for their doing so. Y. Keth. II, 26ᶜ bot.—Pl. מַתְלִין, מַתְלַיָּא, מַתְלֵי. Targ. Y. Deut. l. c.—Targ. Prov. I, 1; a. fr.—Snh. 38ᵇ ר׳ מאיר בפירקיה הוה דריש … תילתא מ׳ R. M., when holding sessions, used to spend one third of the time on legal subjects, one third on homiletical preaching, and one third on parables (illustrating Biblical verses). Lev. R. s. 28 תלת מאוון דמ׳ וכ׳ three hundred parables on the fox; a. fr.—Targ. II Chr. IX, 1 מוֹתְלַוָון.