לָקַח (b. h.) 1) to take, receive. B. Kam. 119ᵃ גבאי צדקה לוֹקְחִין וכ׳ collectors of charity may receive from them small contributions. Ex. R. s. 3 ל׳ את שלו he received his due (punishment). Tanḥ. Korah 3 ל׳ טליתו he took up his cloak; a. fr. —2) to carry away; to persuade. Ib. 1 (ref. to Num. XVI, 1) אין ויקח אלא משיכת וכ׳ vayikkaḥ means attraction by soft words; ib. 2 אין ויקח אלא לשון פליגה שלבו לְקָחוֹ vayikkaḥ has the meaning of separation, for his heart (pride) carried him away; Num. R. s. 18. —3) to buy, acquire. Dem. IV, 5 קַח לי וכ׳ buy (provision) for me of one who is reliable &c. Ib. הלך לִיקַּח … ולָקַחְתִּי לך וכ׳ if he went to buy of him (of the designated person), and … not finding him I bought of &c. Ib. V, 1 הלוֹקֵחַ מן וכ׳ he who buys of a baker. B. Mets. 16ᵇ לכשאֶקָּחֶנָּה when I shall have bought it; a. v. fr.—לוֹקֵחַ buyer. Ib. 15ᵇ bot. דמית ל׳ when the buyer is dead. Ber. 5ᵃ ול׳ שמח and the purchaser is glad; a. v. fr.—Part. pass. לָקוּחַ, f. לְקוּחָה; pl. לְקוּחִים, לְקוּחִון; לְקוּחוֹת. Y. Pes. II, 29ᵇ הל׳ בכסף מעשר that which has been bought with tithe-money. B. Mets. 110ᵃ ל׳ היא בידי I have it as a purchased property. Y. Snh. IX, beg. 26ᵈ [read:] עד שתהא הראשונה ל׳ לו until the first wife has been legally acquired (betrothed) by him; (Y. Yeb. XI, 11ᵈ top זקוקה), v. לְקִיחָה; a. fr.—V. לְקוּחוֹת.
    Nif. - נִלְקַח, נִיקַּח, , נִקַּח to be taken, bought, acquired. Maas. Sh. I, 3 אינו נל׳ בכסף מעשר must not be bought with tithe-money; Ḥull. I, 7 אינו ניקח. Men. 42ᵇ נִקְּחֵית; נִקְּחִין; a. fr.—Kidd. 2ᵇ (ref. to Deut. XXII, 13) it is not written כי תִלָּקֵחַ אשה לאיש if a woman is married (marries herself) to a man (Var. תִקַּח).
    Hithpa. - הִתְלַקֵּחַ to be enclosed, squeezed in. Num. R. s. 12; Cant. R. to III, 11; Pesik. Vayhi, p. 4ᵃ (expl. מִתְלַקַּחַת, Ex. IX, 24), v. עֲשָׁשִׁיתָא.