לָבוּד m. (לָבַד) 1) = לֶבֶד. —2) compact, solid. Sabb. 97ᵃ; Succ. 16ᵇ כל פחות משלשה כל׳ דמי wherever there is a gap of less than three handbreadths, the parts so separated are considered as a solid (partition). e. g. a mat suspended vertically so as to leave a gap of less than three handbreadths from the ceiling and one of the same size from the floor is to be considered a solid wall completing the requirements of the Succah (v. סוּכָּה).—Hence labud, the legal fiction of considering separated parts as united, if the gap is less than three handbreadths. Ib. מהו דתימא חד ל׳ אמרינן תרי ל׳ וכ׳ you might have thought we adopt one labud but not two labud (a fictitious connection with the ceiling and with the floor); Erub. 9ᵃ מרוח אחת אמרינן ל׳ משתי וכ׳. Ib. 4ᵇ the traditional rule aplies לְגוּד וּלְלָ׳ וכ׳ to the fiction of stretching (v. נְגַד), of labud &c.; Succ. 6ᵇ ולל׳ Ms. M. (ed. ול׳, corr. acc.). Erub. 9ᵃ, v. חָבוּט.