חָתַךְ (b. h.) 1) to cut, dissect; to sever. Ḥull. 33ᵃ חוֹתֵךְ כזית וכ׳ cuts out flesh of the size of an olive. Ib. 32ᵃ ח׳ דלעת וכ׳ if in slaughtering he cut a pumpkin at the same time. Ib. 48ᵇ a. e. חוֹתְכָהּ מכאן וכ׳ he amputates on one place and the animal survives &c. Bets. 32ᵇ חוֹתְכָהּ באיר he may sever the wick over the light. Y. Meg. IV, 75ᵃ חותך the reader cuts one verse into two (reading Gen. I, 5, a. I, 8 as two verses severally); a. fr.—[Lev. R. s. 10 לחתוך את אביו וכ׳, v. חָתַר.]—Part. pass. חָתוּךְ cut into, having the incisions of limbs &c., outlined. Nidd. 24ᵇ גוף שאינו ח׳ a shapeless body (not articulated); ראש שאינו ח׳ a shapeless head (without indications of the nose &c.) Ib. 24ᵃ יד חֲתוּכָה a well-shaped hand (of an embryo); a. fr. —2) (cmp. פָּסַק, גָּזַר) to decide, sentence. Lev. R. s. 4, beg. (ref. to התוך, Jer. XXXIX, 3) ששם חוֹתְכִין את ההלכה for there they decide the practice. Ib. וחוֹתֶכֶת דיניהם וכ׳ and decides the cases &c. Shebu. 30ᵇ bot. אֶחְתְּכֶנּוּ I will decide the case (in accordance with the testimony).—Part. pass. as ab. Y. Snh. IV, beg. 22ᵃ אילו … התורה חתוכה if the Law had been given in the form of clear decisions (leaving no room for differences of opinion, discretion &c.)
    Nif. - נֶחְתַּךְ 1) to be cut off, severed; to be cut into. Ḥull. IV, 6 שנֶחְתְּכוּ רגליה whose feet have been amputated. Ib. 32ᵃ נֶחְתְּכָה דלעת וכ׳ if by accident a pumpkin has been cut simultaneously with the animal (opp. to חָתַךְ, v. supra); a. fr. —2) to be decided, decreed. Meg. 15ᵃ (play on ה̇ת̇ך̇, Esth. IV, 5) שכל … נֶחְ֗תָּ֗כִ֗ין על יפיו all the government affairs were decided upon his opinion.
    Pi. - חִיתֵּךְ 1) to cut. Ḥull. IV, 2 מְחַתֵּךְ אבר אבר he may cut off limb after limb. Ib. 98ᵇ מחתך לה וכ׳ he carves the foreleg and then boils it.—Part. pass. מְחוּתָּךְ piecemeal, limbwise. Y. Nidd. III, 50ᶜ יצא מח׳ if the embryo came out by pieces. —2) to decide. Snh. 7ᵇ צדק … חַתְּכֵהוּ make the case clear and then decide it. Ber. 61ᵃ לשון מְחַתֵּךְ וכ׳ the tongue forms the sentence, the mouth closes (the case, makes it irreversible). —3) to dig ore (in lumps). Keth. 77ᵃ (expl. מצרף) המְחַתֵּךְ … מעיקרו he who digs copper in the shaft. [Tosef. Ohol. IV, 3 וחיתכו, וחתכו, read: והִתִּיכוֹ or והִיתְּכוֹ, v. נָתַךְ a. התך.]