חֲתַף = חֲטַף. Targ. Job. IX, 12 ed. Lag. (ed. חטף).