הוי, הָוָה, הָיָה (b. h.) to exist; to be, become; to occur, come to pass.—With part. ה׳ מביט he looked; ה׳ אומר he said, freq. used to say. Gen. R. s. 1, beg. אני הָיִיתִי וכ׳ I was the implement &c. Ib. ה׳ הקב"ה מביט וכ׳ the Lord looked into the Law (as often as a thing was to be created). Ab. I, 13 הוא ה׳ אומר the same used to say. Gen. R. s. 2 ה׳ ללמה ולא כלום became a nothing; a. v. fr.—Apocopate forms: אֱהִי, אֱהֵא, תְּהִי, תְּהֵא, יְהִי, יְהֵא; תְּהוּ (= תִּהְיוּ), יְהוּ (= יִהְיוּ). Yoma 66ᵇ אהא בשלום אני נכ׳ (Tosef. ib. IV (III), 14 נִהְיֶה) may I and you be as well; Y. ib. VI, 43ᶜ bot. כן תהו וכ׳ so may ye be well. B. Mets. 35ᵃ תהא במאמינו let this be (speak of a case) when he accepts his opponent’s statement; a. v. fr.—Part. הוֶֹה, הוֶֹוה 1) frequent, usual. Sabb. VI, 6 דברו חכמים בה׳ the scholars (in using the words ‘Arabian women’) speak of the ordinary custom (not to the exclusion of other people); a. fr. —2) existing, enduring. Pesik. R. s. 11, end הם הווִֹים ודומים [להקב"ה] they shall be existing for themselves (not merely as an attachment) and resembling [the Lord]; ib. אף הם הווים אש וכ׳ they, too, shall endure as a consuming fire.—Cant. R. to II, 13 עניות ירבה ויוקר הווה (read תרבה) poverty shall increase, and prices remain high (different in Snh. 97ᵃ a. Sot. 49ᵇ, v. אָמַר II). Imper. הֱוֵי, הֱוֵא; pl. הֱווּ. Ab. I, 4. Ib. II, 3; a. fr.—הֱוֵי אוֹמֵר, also elliptically הֱוֵי say, i.e. you must admit, this proves, that is meant by saying. Taan. 2ᵃ which is the service of the heart? ה׳ אומר זו תפלה you must admit, it is prayer. Tosef. Nidd. I, 6 ה׳ לא אמרום וכ׳ that is to say, the scholars have spoken &c. Cant. R. to I, 6 ה׳ כרמי שלי וכ׳ this is meant by ‘my vineyard &c.’—Y. Shebu. VII, 38ᶜ top הווי לא צורכה וכ׳ it is evident that it would not have been necessary &c.; a. fr.
    Pi. - הִוָּה, הִיָּה (v. הְוָיָה 1) to change one’s legal status, to dispose of. Keth. 40ᵇ (ref. to תהיה Deut. XXII, 19) במְהַוָּה עצמה וכ׳ the text speaks of a woman who can dispose of herself. —2) to produce, make. Kidd. 58ᵃ (ref. to והיית, Deut. VII, 26) כל שאתה מְהַיֶּיה הימנה whatever thou makest out of it; Tem. 30ᵇ מְהַיֶּה ממנה; a. e.