דכי, דָּכָה , Pi. דִּכָּה (Aramaism, v. next w.) to declare clean. Nidd. 25ᵃ לא דִכּוּ וכ׳ the scholars never declared clean &c.