דְּרַע III, דְּרָעָא, (דְּרוֹעָא) c. ch. = h., arm, (of animals) shoulder. Targ. Ex. VI, 6. Targ. O. Num. VI, 19 (Y. אֶדְרוֹעָא); a. fr.—Gitt. 31ᵇ; Ber. 5ᵇ לדְרָעֵיה, v. גְּלֵי. Keth. 65ᵃ [read:] איגלי דְּרָעָהּ her arm was uncovered; a. fr.—[Gen. R. s. 80 שגלה בה דרועה, a corrupt., prob. to be read: שגלתה את זרועה.]—Yoma 33ᵇ עבורי ד׳ וכ׳ it is forbidden to forego the arm in favor of the forehead, i.e. to reverse the order of putting on T’fillin (Deut. VI, 8; oth. interpret. v. Tosaf. a. l.). Ib. מד׳ (Ms. M. מאִידְרְעָא).—Pl. דְּרָעַיָּא, דְּרוֹעַ׳. Targ. Ps. XXXVII, 17 דְּרוֹעֵי.— Targ. O. Gen. XLIX, 24.—דְּרָעָתָא. Targ. Job XXII, 9 ודְרָעַת Ms. (ed. אדרעת).