גִּשְׁרָא, גִּישְׁרא ch. same 1) board, joist (cmp. כָּשׁוֹרָא).—Pl. גִּשְׁרִין. Targ. Ezek. XXVII, 5 Levita (ed. גִּשְׁרִיךְ, גִּשְׁרָךְ). —2) bridge. Ber. 59ᵇ he who sees the Euphrates אג׳ דבבל from the bridge (or ferry) of Babylon; a. fr.—Pl. גִּשְׁרַיָּא, גִּשְׁרֵי, גִּיֹשְ׳. Targ. Y. I Ex. XX, 26. Targ. Nah. II, 7 (h. text שערי).—B. Kam. 113ᵇ, v. גְּשַׁר. B. Bath. 73ᵇ.—[Sabb. 67ᵃ top וז׳ סיכי מז׳ גָּשׁוֹרֵי (Ms. M. גשרי)—prob. a Var. of preceding וז׳ ציבי מז׳ כשורי, v. כָּשׁוֹרָא.]