בּוּלְטִיתָא f. (בלט, v. בלל; P. Sm. 533) crumbling, corrosion, being worm-eaten. Targ. Job XLI, 19 קיסא ב׳ (read דב׳) worm-eaten wood. Targ. Prov. XXV, 20; XII, 4 Ms. (ed. מַלְטִיתָא, Pesh. בל׳).