בּוּכָנָא, בּוּכָאנָא m. (Syr. בוקלא; בכן, בקלבך, בק to split; cmp. Ges. H. Dict. s. v. בכא) 1) a club, a stripped smooth pole, bar. Erub. 102ᵃ ב׳ קאמרת (Ar. ed. Koh. בכנא) you speak of a club (with a handle used as a door-bar).—Pl. בּוּכָאנֵי. B. Kam. 93ᵇ it says (in the Mish.), ‘If one robbed pieces of wood and made utensils out of them’ בב׳ דהיינו וכ׳ Ar. (ed. ב׳ with one ב, Ms. H. בביכאני) it means that he made them into clubs, that is ‘he polished them’. —2) esp. a club (with handles) used as a pestle for crushing olives &c. Sabb. 77ᵇ (playful etymology) בוכנא ב̇ו̇א ואכ̇נה (Ar. it is called bukhana, ‘come and I shall strike’. Y. Bets. I, 60ᶜ bot. ובוכנה דו כתת ביה and concerning a club, for he pounds with it; Y. Sabb. XVII, 16ᵇ top במכונה (read בבוכנה). Nidd. 36ᵇ I am ב׳ דפרזלא וכ׳ an iron pestle which breaks the copper mortar. Bets. 14ᵃ בו׳ (Ar. ed. Koh. בכ׳).—Trnsf. the rib resting in the pelvis, hip-joint. Ḥull. 52ᵃ, v. אֲסיתָא.