אוֹצָר m. (b. h.; אצר) store-house, magazine; provision; hoarded up treasure. B. Bath. 58ᵃ; Git. 67ᵃ, v. בָּלַם a. בָּלַס. Ab. Zar. 40ᵇ; v. הֶפְתֵּק; a. fr.—Esp. treasury, the (Roman) government’s treasury department where taxes in kind and money had to be paid. Y. Dem. VI, end, 26ᵃ ושקול על ידי לא׳ and pay for me in the treasury-department. Tosef. Dem. VI, 4 ושקול תחתיי מן הא׳ (read אל הא׳). Ib. 3 ושוקל לא׳ ed. Zuck. (ed. incorr. ואוצר). Ib. 4 פוטריני מן הא׳ get me a release from the treasury-dep.—Y. Dem. l. c. פרשיני מן הא׳ (read פוטריני). Ab. Zar. 71ᵃ לא׳, מן הא׳, Ms. M. (ed. עוצר); cmp. אָצַר.—Pl. אוֹצָרוֹת. B. Bath. 11ᵃ גנזו א׳ Ms. (ed. א׳ omitted); v. גָּנַז.—Ḥag. 12ᵇ אוֹצְרוֹת שלג וכ׳ the stores of snow &c. (in the heavens); a. fr. V. אֹצְרוֹת, א׳ רוח.