*גְּמוּמָסִית, גּוּמָּסִית f. (גמס, to couple; cmp. גמז) coupling song, a sarcastic adaptation of γάμος, to deride the hymenean songs in their licentious application to sodomy and to copulation of animals (cmp. אִיפּוֹתּוֹרוֹס).—Pl. גְּמוּמָסִיֹּות, גּוּמָּסִיֹּות (Ar. ed. Koh. גַּמְסָסִיֹּות). Gen. R. s. 26 the generation of the flood were not doomed to destruction עד שכתבו ג׳ לזכר ולבהמה until they composed hymenean songs for sodomy &c.; Tanḥ., ed. Bub., B’resh. 22 גמיקיסום; 33 קמיסמסין, Var. קמיסקסין, Y’lamd. quot. in Ar. גמיסיקין—(perversions arisen from confounding our w. with גַּמִּיקִין q. v.); Yalk. Gen. 43 גממטיות (corr. acc.).; Lev. R. s. 23 גומסיות לזכר ולנקבה (corr. acc.).