שִׁבְיְיתָא, שִׁבְיְתָא f. = h. שִׁבְיָה, captivity; (collect. noun) captives; booty. Targ. Ps. LXVIII, 19. Targ. Y. Deut. XXI, 10, sq. (ed. Vien. שִׁבְיָ׳); ib. 13 (ed. Vien. שִׁבְיָי׳). Targ. Lam. I, 5; a. fr.—Pl. שִׁבְיָיתָא, שִׁבְיָתָא. Targ. Y. Gen. XXXI, 26 שִׁבְיָת (O. שַׁבְיוֹת; Ms. I שְׁבֻיוֹת; ed. Berl. שָׁבְיָת).—Kidd. 81ᵃ שְׁבוֹיָתָא; Keth. 23ᵃ שְׁבוֹיָיתָא captured women.