נָצַר (b. h.; cmp. צרר, אצר) to preserve, guard. B. Bath. 91ᵇ (play on היוצרים, I Chr. IV, 23) שנָצְרוּ שבועות וכ׳ who guarded their father’s oath (of abstinence). Ber. 17ᵃ נְצוֹר תורתי וכ׳ keep my law in thy heart. Ib. נצור לשוני מרע guard my tongue from evil. Tanḥ. B’midbar 13 עד היכן נְצָרָן up to what degree did He guard them?; Num. R. s. 2. Midr. Till. to Ps. CXL רצונך שאֶצָּרְךָ נצור וכ׳ if it is thy desire that I guard thee, guard thou my law; a. fr.