הוֹד m. (b. h.) distinction, pride, majesty. Ex. R. s. 47 קרני ה׳ the rays of majesty (from Moses’ face). Y. Yeb. II, 3ᵈ (play on לה̇ד̇פ̇ה, II Kings IV, 27) he placed his hand בה̇וד̇ שביופ̇יה וכ׳ on the most distinctive of her charms, &c.