4:12ד׳:י״ב
1 א

ויאמר ויהי מה אם ידעו בו לא יקחו ממנו . הר''מ :