4:7ד׳:ז׳
1 א

לפנים. בימים קדמונים שעברו, כמו הפנים שהם הראשונים.

2 ב

על הגאלה. אם אדם יגאל או יחליף שדה בשדה.

3 ג

וזאת התעודה. מגזרת עדות על זה היו מעידים, ויש מפרש במלת 'תעודה' - רגילות ומנהג. והראשון הוא הנכון.