4:6ד׳:ו׳
1 א

פן אשחית את נחלתי. היתה לו נחלה רבה. ויש אומרים רמז על אשתו.

2 ב

גאל לך. הנה נתתי לך רשות, כי אני לא אוכל.