4:11ד׳:י״א
1 א

כרחל וכלאה. הקדים ברחל, בעבור שהיתה אשת יעקב בתחלת מחשבתו.

2 ב

ועשה חיל. כמו עשה לי את החיל הזה, כי אתה לא לקחתה בעבור ממון.