4:1ד׳:א׳
1 א

עלה השער. כן היה מנהג והתורה לעדה.

2 ב

פלוני אלמוני. יש אומרים שהוא מן 'מופלא', ו'אלמוני' מן 'אלם' שאין לו שם ידוע אצל המדבר.