3:11ג׳:י״א
1 א

אשת חיל. אפרשנו במשלי.

2 ב

מ"ם ואמנם נוסף כמ"ם חנם.