3:10ג׳:י׳
1 א

חסדך האחרון מן הראשון. שהיא עשתה חסד עם בעלה כאשר אמרה נעמי, כי רחוק הוא שוב אל התגיירה.

2 ב

אם דל ואם עשיר. שהכל אוהבים אותך בעבור יופיך.