3:1ג׳:א׳
1 א

מנוח. כי אין לאשה מנוחה עד שתנשא.

2 ב

ומלת מודעתנו זרה והתי"ו נוסף.