2:8ב׳:ח׳
1 א

תעבורי. בשורק תחת חולם, כמו ישפוּטו הם, והיא מלה זרה, בעבור היותה מלרע. אולי היתה כן בעבור שאיננו במקום מוכרת.

2 ב

ונו"ן תדבקין - נוסף.