2:7ב׳:ז׳
1 א

ותבא ותעמד. שתתעסק תמיד בצרכה ולא בדבר אחר שלא יחשדנה בעבור יפיה.

2 ב

זה שבתה הבית מעט. זמן מועט.

3 ג

שבתה. שישבה.

4 ד

וטעם בית. כמו סוכה.