2:22ב׳:כ״ב
1 א

כי תצאי ללקוט עם נערותיו. ולא עם הנערים שהוא נצב על הקוצרים והקוצרות.

2 ב

ולא יפגעו בך. אנשים וכמוהו רבים.