2:2ב׳:ב׳
1 א

אחר אשר אמצא חן בעיניו. יש אומרים כי הוי"ו שב אל בועז הנזכר. והטעם אולי יהיה. ולפי דעתי שהוי"ו שב אל בעל השדה, ואם לא נזכר בעבור ויקר מקרה, וטעמו כן הוקרה.

2 ב

ה' עמכם. לעזור אתכם בעבור שהם עמלים.

3 ג

יברכך ה'. שיתן ברכה בקציר.