2:14ב׳:י״ד
1 א

בחמץ. בעבור החום.

2 ב

ותותר. בעבור סוף פסוק כמו זכור מלחמה אל תוסף.

3 ג

ויצבט. אין לו חבר ופירושו כמו נתינה.