2:13ב׳:י״ג
1 א

ואנכי לא אהיה. אינני ראויה להיות כאחת שפחותיך.