2:11ב׳:י״א
1 א

הגד הגד לי. פועל שלא נקרא שם פועלו.

2 ב

אשר לא ידעת. לדור עמהם.