2:1ב׳:א׳
1 א

מודע. קרוב ידוע, כמו ומודע לבינה תקרא.

2 ב

לאישה. מאת אישה והנה הלמ"ד כמו אמרי לי אחי הוא.

3 ג

בועז. אמרו רבותינו ז"ל שהוא אבצן שהיה שופט את ישראל.