1:6א׳:ו׳
1 א

ותשב משדה מואב. במחשבת. כמו וילחם ישראל עם בלק.