1:19א׳:י״ט
1 א

ותהם. מבנין נפעל מפעלי הכפל.

2 ב

הזאת נעמי. כי אלימלך ואשתו היו מגדולי ישראל.