1:15א׳:ט״ו
1 א

אל תפגעי בי. הטעם פיוס, ולעולם הוא דבוק עם אות בי"ת, כמו ופגעו לי בעפרון. ואין מלה זרה, רק לא אפגע אדם ובמקומה אפרשנה.

2 ב

עמך עמי. לעולם לא אעזוב תורת ישראל וייחוד השם.