1:13א׳:י״ג
1 א

הלהן תשברנה. הנו"ן תחת המ"ם, והפך 'כי מר לי מאד מכם'. והמה באו בית לחם, מלת תשברנה דבוקה עם אות למ"ד או עם מלת אל כמו 'עיני כל אליך ישברו'.

2 ב

תעגנה. מבנין נפעל ואין לו חבר.

3 ג

לבלתי היות לאיש. היות כל אחת מהן לאיש כמו ויתלו שניהם על עץ.

4 ד

אל בנותי. כלומר אל תלכנה עמי.

5 ה

כי יצאה בי. גזירת השם שיצא מלפניו או שהיתה נמסרת ויצאה בי עד שנראתה.

6 ו

יד ה'. מכה כי ביד היא בלשון בני אדם דבר הכתוב.

7 ז

שבה יבמתך. מגזרת יבמה כבר פירשנוה בתורה.

8 ח

אל עמה ואל אלהיה. לעד שהתגיירו.