9:30ט׳:ל׳
1 א

ותמשך עליהם - השנים הם המשוכות והטעם הארכת להם אולי ישובו.

2 ב

ביד נביאיך - כאילו רוחך בידם וברשותם.