9:22ט׳:כ״ב
1 א

ותחלקם לפאה - דבק עם העממים והטעם פזרתם לפאות וברחו מפני ישראל.

2 ב

וישמינו - פועל יוצא והטעם והשמינו לבם.